telefon Po-So 9:00 - 17:00 | Lucie: +420 702 159 591, info@gangstastar.com
Nákupní taška
0 Kč (0 ks)
 • eckoo
 • 55
 • 558
 • 6565

Souhlas je udělován správci údajů:
GOOD Building s.r.o. Holečkova 789/49, Praha 5, 150 00, IČO: 01483935 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207204.

Rozsah zpracování:
Zákazník souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany správce údajů:

 1. identifikační a adresné údaje: oslovení, jméno a příjmení, adresa zákazníka, nebo dodací adresa
 2. elektronické kontaktní údaje: email, telefon, IP adresa
 3. firemní údaje: název firmy, IČ, DIČ

Účel a doba zpracování:
Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:

 1. Pro vytvoření a zpracování objednávky, nebo pro dokončení registrace zákazníka na eshopu.
 2. Osobní údaje zákazníka nejsou předávány žádné třetí osobě vyjma správce daně.
 3. Osobní údaje zákazníka uložené v elektronické podobě jsou v databázi správce údajů chráněné proti odcizení šifrováním a nemá k nim přístup nikdo nepovolaný.
 4. Po ukončení smluvního vztahu jsou veškeré osobní údaje automaticky smazány z elektronické databáze správce údajů. Smluvní vztah trvá přesně 2 roky dle zákonné lhůty na reklamaci produktu.

Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka:
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky i manuálně ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou správce daně. Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním.

nahoru